Telefony alarmowe

112 – Europejski Numer Alarmowy
997 – Policja
998 – Państwowa Straż Pożarna
999 – Pogotowie Ratunkowe – dysponent zespołów ratownictwa medycznego
984 – Pogotowie rzeczne
985 – Ratownictwo morskie i górskie
986 – Straż Miejska
991 – Pogotowie elektrowni
992 – Pogotowie gazowni
993 – Pogotowie ciepłowni
994 – Pogotowie wodociągów
995 – Child Alert
996 – Centrum Antyterrorystyczne – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zakres numerów alarmowych wynika z obowiązujących przepisów prawa.