Wskaźniki jakości usług

Novum S.A. nieustannie dąży do poprawy jakości usług świadczonych na rzecz naszych Abonentów.
Na bieżąco monitorujemy i analizujemy jakość naszych usług. Poniżej prezentujemy wskaźniki jakości.

I półrocze 2014

Wskaźnik Wartość
Liczba reklamacji rozpatrywanych w terminie do 14 dni 82,50%
Wskaźnik reklamacji faktur 1,06%
Liczba usterek/awarii na 100 usług głosowych 1,33
Średni czas oczekiwania na połączenie z konsultantem 91,45